Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

STRONA 1 Dane ogólne budynku oraz ocena energetyczna budynku

STRONA 2 Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku oraz obliczenia zapotrzebowania na energię

STRONA 3 Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia  zużycia energii 

STRONA 4 Objaśnienia oraz informacje dodatkowe

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa