Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 

Graficzna forma świadectwa

STRONA 1Dane ogólne budynku oraz ocena energetyczna budynku

STRONA 2Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku oraz obliczenia zapotrzebowania
                        na energię

STRONA 3Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia  zużycia energii 

STRONA 4Objaśnienia oraz informacje dodatkowe

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa