Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Eel - energia pomocnicza

E el,pom = qel · Af · tel ·10-3 [kWh/rok]

 

gdzie:

qel – zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzenia pomocniczego, W/m2

A - powierzchnia użytkowa, m2

tel - czas działania urządzenia pomocniczego w ciągu roku, h/rok

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa