Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

hW -  sprawność c.w.u.

hW = hW,g· hW,d· hW,s · hW,e

 

gdzie:

hW,g - sprawność wytwarzania

hW,d - sprawność przesyłu (dystrybucji)

hW,s - sprawność akumulacji ciepła

hW,e - sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0)

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa