Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 Qtr - straty ciepła przez przenikanie

Qtr = [btr · (A · U + l · Y)]· (Qint,HQe) · tM ·10-3   [kWh/m-c]

 gdzie: 

btr - wsp. redukc. obliczeniowej różnicy temperatur,

A - pole powierzchni przegrody, m2

U - wsp. przenikania ciepła przegrody, W/(m2K)

l - długość liniowego mostka cieplnego, m

Y - liniowy wsp. przenikania ciepła mostka cieplnego

Qint,H - temperatura wewnętrzna, °C

Qe - średnia temperatura zewnętrzna, °C

tM - liczba godzin w miesiącu

 

 

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa