Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 QH,nd – ciepło na ogrzewanie

Q H,nd,n = Qtr + Qve   hH,gn · QH,gn          [kWh/m-c]

 

gdzie:
 

Qtr - straty ciepła przez przenikanie,

Qve - straty ciepła przez wentylację, 

h H,gn – wsp. efektywności wykorzystania zysków, 

Q H,gn - zyski ciepła wewnętrzne i od słońca

 

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa