Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

QK,H  energia na ogrzewanie i wentylacje

                QH,nd

QK,H = -------------------------------      [kWh/rok]

                hH,g· hH,s· hH,d · hH,e

gdzie:

Qnd – zapotrzebowanie na ciepło przez budynek

hH,g - sprawność wytwarzania,

hH,s - sprawność akumulacji ciepła

hH,d - sprawność przesyłu (dystrybucji)

hH,e - sprawność regulacji i wykorzystania ciepła

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa