Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 

Świadectwo energetyczne budynku określa zapotrzebowanie na energię, 
które decyduje o kosztach jego użytkowania.

Ocena energetyczna 

  • informuje właścicieli, nabywców i najemców
    o właściwościach energetycznych budynku,

  • powinna przyczynić się do zmniejszania zużycia energii.

Sporządzanie świadectw - kontakt

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
   słoneczne

     zyski wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa